ro | en
LCDIPropuneri de cercetare

20 de propuneri de cercetare doctorală legată de Dunăre

Descriere tematică

1 Abordări integrate pentru îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier

2 Abordări în rețea a dotărilor publice in regiuni transfrontaliere

3 Cercetarea influentei istorice a prezentei CED pentru spaţiul urban al orașelor dunărene

4 Mobilitatea si accesibilitatea spațiului dunărean; potențialul pentru mobilitate verde 

5 Tehnici tradiționale de construcție si integrarea lor in produse de turism durabil in regiunile Dunării

6 Spaţiul urban confruntat cu necesitatea dezvoltării pieței forței de muncă transfrontaliere

7 Rețele teritoriale in spaţiul dunărean, disparități si soluții pentru re-echilibrare 

8 Morfologia evolutiva a țesuturilor urbane ale orașelor mici si mijlocii dunărene

9 Management inovativ și de colaborare al siturilor Natura 2000 din zona de frontieră a Dunării

10 Programe educaționale de nivel master+ privind subiectul orașelor mici si mijlocii dunărene

11 Peisajul dunărean transfrontalier: de la teorie la verificarea vitalității si sustenabilității lui

12 Tipologii arhitecturale si tehnici de construcție specifice regiunii Dunării de jos/ comparative

13 Strategii de arhitectura peisajului in zonele de front urban in orașele mici si mijlocii

14 Cercetarea arhitecturii bizantine în regiunea balcanică a Dunării 

15 Valorificarea turistica a siturilor arheologice de pe cuprinsul teritoriului dunărean

16 Dialogul marilor metropole în spaţiul dunărean (Viena, Bratislava, Belgrad, Budapesta) si impactul asupra dezvoltarii sustenabile a bazinului

17 Utilizarea patrimoniului cultural al Dunării în proiecte educaționale trans-generaționale

18 Industrializare- dezindustrializare- re-industrializare in orașele mici si mijlocii din bazinul Dunării

19 Podurile Dunării. Studiu monografic documentar si relevanta lor pentru dezvoltarea orașelor

20 Arhitectura vernaculara in spaţiul danubian