ro | en

Despre LCDI

Constituit la nivelul ambelor școli doctorale ale UAUIM, LABORATORUL DE CERCETARE DOCTORALĂ INTERDISCIPLINARĂ se dorește a fi un mediu de lucru interactiv și stimulativ atât pentru doctoranzi, cât și pentru conducătorii de doctorate din UAUIM. LCDI construiește o serie de modalități alternative de a exploata deopotrivă competențele academice și creativitatea doctoranzilor, contribuind la o înțelegere actualizată a nevoii de interdisciplinaritate, în acord cu  stringențele epocii în care trăim.

LCDI pleacă de la necesitatea capitalizării și continuării experiențelor de cercetare acumulate în cadrul unor proiecte/ granturi derulate relativ recent în universitatea noastră, făcând vizibile și sistematic accesibile rezultatele acestora, puse la dispoziție, ca baze de date tematice și bibliografice, actualilor și viitorilor doctoranzi.

Pe termen mediu și lung, LCDI urmărește implicarea mai activă a doctoranzilor și a conducătorilor  de doctorate în accesarea de proiecte finanțate la nivel UE, dezvoltarea unui sistem colaborativ de cercetare doctorală, ghidat de tematici relevante internațional, inovative și interdisciplinare, dezvoltarea unui sistem mai eficient de diseminare/publicare a rezultatelor în reviste de specialitate bine cotate.

LCDI este totodată un spațiu al voluntariatului asumat pentru a construi un observator permanent al activității academice din cadrul școlilor doctorale, atent mai ales la modul în care, sub impactul noilor tehnologii, rolul, capacitățile și misiunile cercetătorilor în arhitectură și urbanism se schimbă, acceptând mereu noi provocări.

LABORATORUL DE CERCETARE DOCTORALĂ INTERDISCIPLINARĂ este structurat în 3 grupuri de lucru:  ”INTER-ACT”, ”SMART RESEARCH”, ”DUNĂREA” fiecare având scopuri clar definite, urmând ca în viitor, această structură să se re-configureze în funcție de interesul și oportunitățile identificate pe piața de cercetare națională și internațională.

GRUPUL DE LUCRU  ”INTER-ACT” are ca misiune principală crearea unui cadru științific solid de abordare a interdisciplinarității în tezele de doctorat elaborare în cadrul UAUIM, atât în zona de interferență dintre arhitectură-urbanism-design, cât și în zona tangențelor cu alte domenii disciplinare. Se pleacă de la o necesitate dublă: pe de o parte, de a păstra specificul domeniilor în care competențele sunt distinct delimitate și pe de altă parte, de a aborda în tezele doctorale subiecte actuale, în consens cu noile paradigme de cercetare la nivel internațional și care, în cele mai multe cazuri, reclamă o abordare integrată, mulți/ inter/ trans disciplinară. În plus, în ambele situații, este nevoie de o strategie, asumată la nivelul fiecărui conducător de doctorat, în a întări rigoarea disciplinară de studiu aprofundat și de a folosi mediul interdisciplinar pentru saltul înspre inovație și plus-valoare.

GRUPUL DE LUCRU ”SMART RESEARCH” promovează activitățile legate de obiectivul UE al tranziției digitale, studiul impactului și implicării noilor tehnologii în cercetarea doctorală de arhitectură și urbanism, în internaționalizarea și vizibilitatea mai bună a cercetărilor din UAUIM. Totodată, acest grup de lucru se dorește a fi un observator permanent al acestui fenomen al supra-expunerii cercetării doctorale (și nu numai) la mijloacele și instrumentele exclusiv digitale,  o provocare pe care mediul universitar de arhitectură-urbanism o acceptă, încercând să formeze specialiști ai mediului construit capabili a folosi instrumentele digitale la cel mai înalt nivel, dar totodată, să educe în sensul creativității umane și a imensului potențial de care aceasta dispune, pledând pentru (re)găsirea unui echilibru între ceea ce oferă mediul informatic de studiu și ceea ce oferă experiența directă, nemijlocită a realității.

GRUPUL DE LUCRU ”DUNĂREA” are ca misiune construirea unui cadru documentar sintetic și vizibil al proiectelor de cercetare asupra orașelor Dunării (B- LAB, INTERREG- DANURB, INTERREG- DANUrB+, Living Danube Limes, D- SMCS, VVITA ș.a.),  care se pot constitui într-un ”capăt de pod” pentru viitoare cercetări doctorale legate de acest subiect.  Facem, în acest fel, un demers logic de a asigura sustenabilitatea integrată și pe termen lung a acestor proiecte, oferindu-le ca suport de studiu și inspirație, doctoranzilor și conducătorilor de doctorate. Astfel, se dorește obținerea a ceea ce, în acest moment, lipsește în cadrul școlilor noastre doctorale - și anume lipsa de coagulare a tematicilor de cercetare doctorală, ”împrăștierea” lor pe un câmp foarte vast și foarte divers, dar care nu reușește să capete relevanță și ecou în mediile academice internaționale. Grupul de lucru ”DUNĂREA” vizează promovarea acestui subiect al Dunării în tezele viitoare de arhitectură și urbanism, considerându-l unul fertil și relevant pentru spațiul geografic și cultural în care ne situăm, prea puțin studiat din perspectiva domeniilor noastre de interes și care ar putea să continue eforturile deja depuse.

Prezentare LCDI:

LCDI-2022-2023.pdf