ro | en
Despre noiEvenimenteTabăra Research & Design & Build

Tabăra Research & Design & Build ”Spiritul insulei” #3SOF - Călărași

Autori

Studenți participanti 

Descriere 

Aflată la a doua ediție, Tabăra „Spiritul Insulei” de la Călărași este o inițiativă pornită din dorința de a confrunta studenții cu o situație atipică din punct de vedere spațial, funcțional și micro-comunitar, provocându-i în vederea unui răspuns creativ și personalizat, în sensul unei abordări eco-civice autentice, racordată la valorile și particularitățile sitului ales. Activitatea a demarat în 2022, în cadrul proiectului DANUrB+ (Danube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage), finanțat prin programul INTERREG Danube și s-a continuat în 2023 în cadrul proiectului CULTADISER: „Dezvoltarea capacității instituționale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor”. 

Tabăra este concepută ca o activitate non-formală de reseaarch & design & build, vizând înțelegerea și apoi exploatarea creativă și eco-responsabilă a unui loc excepțional: o insulă cvasi-naturală, situată pe canalul Borcea al Dunării, în apropiere de orașul Călărași, unde se desfășoară anual un festival de muzică deja binecunoscut tinerilor: „3Smoked Olives”. Constituindu-se într-un vector de legătură inter-generațională pentru studenți de la toate cele trei cicluri de studiu (licență/master/doctorat), tabăra „Spiritul Insulei” conduce la o re-grupare non-formală în jurul unei idei și a unei atitudini apte să înțeleagă problematicile actuale asociate tranziției verzi, fragilizării relației dintre natură, cultură și tehnologie și a conceptelor de „sustenabilitate”, „recycle-upcycle”, „circularitate”. 

Împreună cu organizatorii festivalului „3Smoked Olives”, studenții au imaginat și construit instalații de mic mobilier pentru festival, învățând să prețuiască și să folosească în mod creativ lucrurile aflate la îndemână, recicland și re-interpretând inovativ situații atipice de design și organizare, practicând totodată o atitudine responsabilă față de natură și în raport cu micro-comunitatea creată de acest eveniment. Pe parcursul celor 6 zile de tabără, studenții au executat mici obiecte de mobilier și instalații precum: bancă pentru zona de așteptare, instalație de acces la ponton, structuri pentru deșeuri și materiale reciclabile, obiect semnal - corabia cu pânze, structură hamac, locuri de stat / amfiteatru în aer liber, corpuri de iluminat.

Tabăra vorbește în acest fel despre relația subtilă și foarte actuală dintre natură, cultură și societate, despre explorarea, respectul și valorificarea resurselor neutilizate, devenind o platformă de a dobândi „pe viu” abilități de design și execuție cu materiale reciclate, de leadership și organizare. 

Tabăra este destinată studenților de la UAUIM și nu numai, de la specializările arhitectură, urbanism, peisagistică, arhitectură de interior, începând din anul II de studii. Echipa de lucru este trans-generațională, include tutori – profesori în cadrul UAUIM și studenți doctoranzi. 

Tabăra cuprinde următoarele etape: 

  1. Concurs de idei și cercetare preliminară asupra aspectelor de economicitate, sustenabilitate, circularitate și a posibilităților curente de amplasare în aer liber a obiectelor imaginate. În urma acestei etape, echipa alege împreună cu organizatorii cele mai potrivite propuneri după următoarele criterii: respectarea conceptelor de „sustenabilitate” și „reciclare-upcycle”, utilitate în timpul festivalului, posibilitatea de utilizare și în afara festivalului, siguranța în exploatare, nivelul scăzut al costurilor de execuție și montaj, utilizarea materialelor adecvate, creativitate, originalitate, impact/efect vizual (zi și noapte), interactivitate cu publicul.

  2. Executarea obiectelor propuse, cu ajutorul organizatorilor și a tutorilor, instalarea lor în spațiile concepute în raport cu organizarea festivalului.

  3. Debriefing - discuție structurată post-activitate, combinând atât feedback-ul, cât și introspecția personală, punând accentul pe ideile inovatoare în raport cu situațiile spațiale a-tipice și pe dezvoltarea lor creativă.