ro | en
Despre noiRezultateRezultate 2022

Rezultate 2022

Rezultatele grupului de lucru ”INTER- ACT”

Strategia privind abordarea interdisciplinară în cercetarea doctorală din UAUIM  https://drive.google.com/file/d/1Q3Q-bTI-RNIu0oh2xJ1e52lnKfYBmLC6/view?usp=share_link

Oferta cu tematici de cercetare interdisciplinară pentru școlile doctorale ale UAUIM, finanțabile prin granturi externe/ interne  https://docs.google.com/document/d/1KNbium3M1fcAV7HLM6tUIvCiQw3wdaWk/edit?usp=share_link&ouid=107163348932792188159&rtpof=true&sd=true

Baza de date a tezelor cu subiecte interdisciplinare sustinute în UAUIM din 1990 – prezent https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xkgxlNyCIGHaWvHFaG2wY_7gZ_7FVoV6/edit?usp=sharing&ouid=106479633132380480161&rtpof=true&sd=true

Baza de date cu posibile parteneriate ale școlilor doctorale în vederea dezvoltării cercetărilor interdisciplinare https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nJxpSFg_4OaHDsXpa2aZ7AJWKtq32Vpi/edit?usp=share_link&ouid=107163348932792188159&rtpof=true&sd=true

Rezultatele  grupului de lucru ”SMART RESEARCH”

Studiu privind impactul noilor tehnologii în cercetarea doctorală de arhitectură și urbanism - rezultatele chestionarului aplicat doctoranzilor înmatriculați: https://drive.google.com/file/d/1tl4HR0wCvTe9SDTc_hMP22j0nYSgOVCa/view?usp=share_link

Bază de date cu posbilitatile de publicare / diseminare relevantă în mediul academic și știintific pentru domeniile arhitectură– urbansim (reviste/ conferințe cotate, etc) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gR97cPQaT3BfG8bSOx3-SLMq535ptf_K/edit?usp=share_link&ouid=107163348932792188159&rtpof=true&sd=true

Bază de date cu contacte - profesori din străinatate din cadrul altor programe doctorale, posibil de invitat la conferințe/susțineri/ cotutele etc.- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TOQQOLxTtWZsFUW9Fo9styJc6fBwaBJ2/edit?usp=share_link&ouid=107163348932792188159&rtpof=true&sd=true

Rezultatele în cadrul grupului de lucru „DUNAREA”

Plan de acțiune privind continuarea proiectelor de cercetare legate de Dunare: https://drive.google.com/file/d/1M9W4108g4fYa3TTrPIALvwhGxFlppe0m/view?usp=share_link

Bază de date cu bibliografie tematică de arhitectură- urbanism, legată de Dunăre: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uQ5ETFhltuvnVM38j-e7OPj1RxV7TMPz/edit#gid=1802887649

Oferta tematici de cercetare viitoare legate de Dunare. 20 de propuneri: 
https://lcdi.uauim.ro/propuneri-cercetare

Broșura „ORAȘELE DUNĂRII CA LABORATOR DE CERCETARE”

Broșura LCDI:
LCDI-2022.pdf

O prezentare sintetică a unor proiecte de cercetare ale UAUIM din perioada 2013- 2022, cu rolul de a informa și stimula comunitatea școlilor docto rale cu privire la accesarea de granturi și proiecte de cercetare