ro | en
Despre noiCercetare doctoralăTeza Ana Petrescu

Teze de doctorat în arhitectură

Ana Petrescu, 2020: Comisia europeana a Dunării și porturile românești de la Dunărea maritimă. 1856-1948

Lucrarea se axează pe studiul dezvoltării orașelor-port dunărene din sectorul Brăila–Sulina, în perioada 1856-1948 și studiul urbanistic al porturilor, în calitatea lor de zone funcționale urbane și de motoare de dezvoltare ale economiei urbane locale și regionale. Prin identificarea elementelor val roase, caracteristice acestui tip de zonă funcțională, lucrarea poate reprezenta o bază pentru o mai bună fundamentare științifică a operațiunilor urbanistice care vizează zonele portuare și valorificarea statutului aparte al orașelor-port.

Cercetarea se realizează prin prisma influenței economice, politice și administrative a C.E.D. și a modului în care aceasta a contribuit la dezvoltare orașelor-port și a teritoriului aferent cursului de apă. În acest sens, în cadrul cercetării, se acordă o atenție deosebită modului în care prezența administrativă și activitatea constructivă a Comisiei Europene a Dunării pe teritoriul românesc a contribuit la dezvoltarea urbanistică, arhitecturală și economică a orașelor-port fluvio-maritime și a cursului navigabil al Dunării maritime.

Principalele teme și direcții de cercetare urmărite în cadrul prezentei lucrări sunt următoarele:

Mai mult din rezumatul tezei: 

https://www.uauim.ro/f/doctorat/sustineri_teze/Ana_PETRESCU_CED_si_porturi__fluvio-maritime_Rezumat.pdf