ro | en

DANUBIAN_SMCs

Dunărea creativă: predare inovatoare pentru o dezvoltare incluzivă în orașele danubiene mici și mijlocii 

Link UAUIM: https://www.uauim.ro/cercetare/danubian-smcs/

Website proiect: https://danubian-smcs.uauim.ro

Beneficiar: Erasmus+ Actiunea K203 - Parteneriate strategice în domeniul universitar

Perioada: 2019-2022

Șef de proiect (UAUIM): Mihaela Hărmănescu

Echipa de management a proiectului: Angelica Stan– manager  monitorizare si implementare, Sorin Manea– manager comunicare si deseminare, Dan Dună– responsabil financiar

Echipa de proiect & colaboratori  activități de predare și învățare (UAUIM): Mihaela Negulescu, Marius Voica, Andra Panait, Cristina Mândrescu, Maria Enache, Justin Baroncea, Alexandru Calcatinge, Monica Amuza, Ioana Enache,  Alina Stoica, 

Studenții (UAUM): Diana Neagu, Maria Iuca, Patricia Stan, Cristian Mormenschi, Maria Alexandra Ivănescu, Monica Amuza, Ioana Enache, Calea Silvia-Ioana, Zoheir-Alexandru Chakhachiro, Tania Bacale, Samuel Stancu, Antonia Panaitescu, Almond Edgar David Chismorie, Dan Ervin Ivanov, Martha Robanescu, Cristina Luca

Descriere pe scurt

Proiectul, finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, pleacă de la constatarea unui nivel crescut al discrepanțelor și divergențelor în dezvoltarea diferitelor regiuni ale Dunării, între care este pregnant dezechilibrul pe care îl cunosc orașele mici și mijlocii de pe traseul Dunării de Jos, acestea confruntându-se cu provocări legate de procesele de contracție urbană, îmbătrânirea populației, accesibilitatea deficitară, lipsa forței de muncă, pierderea identității locale și o industrie fluvială în declin. Mai mult, dezvoltarea lor spațială este caracterizată de procese de planificare incoerente și ne-participative care duc la irosirea resurselor naturale și umane și favorizează apariția problemelor de mediu.

Proiectul DANUBIAN_SMCs abordează aceste provocări într-un mod creativ, inovator și trans-disciplinar, bazându-se pe schimbul de cunoștințe și experiențe între actorii și instituțiile implicate, într-un prestigios consorțiu european format din: Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București – Romania (leader de proiect), Budapest University of Technology and Economics - Ungaria, Technical University of Wien - Austria, Univesity of Novisad - Serbia, University of Belgrad – Serbia, Danube University of Krems – Austria și Technical University- Slovacia. Proiectul se concentrează pe dezvoltarea și testarea de metodologii creative în educația universitară în domeniile urbanism, arhitectură și peisagistică, utilizând instrumente noi de cercetare în abordarea problemelor de planificare spațială complexă, creând o bază de date și conexiuni necesare de co-interesare între orașele mici și mijlocii cu probleme similare din regiunea Dunării. 

Proiectul DANUBIAN_SMCs a organizat:

Rezultate

1) Ghid metodologic de noi metode interdisciplinare de predare teoretică și practică pentru evaluarea orașelor mici și mijlocii situate în regiunea Dunării; 

2) Raport de colectare a datelor de bune practici și cooperări transfrontaliere de predare/învățare în orașele mici și mijlocii de pe Dunăre, în vederea transferului de cunoaștere în educația continuă a studenților; 

3) Modul didactic pentru predarea dezvoltării incluzive în orașele mici și mijlocii dunărene.

Pe termen lung, proiectul fundamentează crearea unui program masteral/ post-masteral interdisciplinar, destinat aprofundării problematicii dezvoltării incluzive a regiunii Dunării.