ro | en

DANUrB

Danube Urban Brand: Construirea unei rețele regionale prin turism și educație pentru a consolida identitatea culturală și solidaritatea dunăreană

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb 

Beneficiar: INTERREG Danube Transnational Programme. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice- Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană

Perioada: 2017-2019

Șef de proiect (UAUIM): Angelica Stan

Lider de consorțiu: Balint Kadar (BME)

Echipa de proiect (UAUIM): Mihaela Hărmănescu, Sorin Manea, Maria Enache, Mihaela Negulescu, Ana Opriș, Gabriel Pascariu, Cerasella Craciun, Cristina I. Enache, Claudiu Runceanu, Andreea Simion, Andreea Acasandre, Laura Tucan, Maria Boștenaru, Adrian Cioangher.

Colaboratori: Cătălina Vărzaru, Florin Rădulescu, Ana Tatu, Adrian Constantin Ionita, Veronica Tănase

Studenții (UAUM): (licenta) Ciobanu Silvia, Clapan Valentin, Costan Anca, Dobre Lucia, Dobre Adiela, Gavrilescu Ilinca, Papina Codruț, Ștefan Alina, Suciu Constantin, Zanfir Ioana / (master MPT – anul2 ) Bucur Alexandra, Cazacu Alexandra, Dumitru Violeta , Gheorghe Andreea, Ghiță Cristian, Grigore Elena, Hoinărescu Irina, Marin Horațiu, Munteanu Marina, Mănuță Monica, Păvăluc Loredana, Radu Elena Spiridon Luiza, Strîmbeanu Elena, Tofan Andreea, Tudor Mihaela,Văcaru Andrei, Zeca Luciana.

Descriere pe scurt

Proiectul DANUrB - “Danube Urban Brand: a regional network building through tourism and education to strengthen the Danube cultural identity and solidarity” s-a bazat pe un amplu parteneriat instituțional coordonat de Budapest University of Technology and Economics (BME), alături de un consorțiu format din 21 universități, institute de cercetare și organizații non-guvernamentale și societăți de turism din toată regiunea Dunării (între care: Slovak University of Technology în Bratislava, Vienna University of Technology, The Vienna Institute for Urban Sustainability (OIKODROM), Sofia Heritage Interpretation Center, Romanian Național Institute for Research and Development în Tourism (INCDT), Național Tourism Cluster “Bulgarian Guide” (NTC- BG), The Național Institute for Research and Development în Construction, Hungarian Contemporary Architecture Centre, University for Continuing Education - Danube University Krems, University of Belgrade, University of Novi Sad, precum și 18 municipalități locale și regionale aferente Dunării. Din zona Romaniei, au fost incluse ca studii de caz orașele : Giurgiu și Călărași.

Scopul principal al proiectului a fost crearea unei rețele spațio-culturale cuprinzătoare, o „promenadă culturală europeană” care să conecteze toate comunitățile de-a lungul Dunării, unificându-le într-un singur brand de destinație turistică, oferind rute tematice și posibilități de dezvoltare care pot crește numărul de vizitatori care și își pot prelungi șederea în regiune. Prin actiuni variate – de la cercetare de teren, la strategii si actiuni de reactivarea comunitară, proiectul a demonstrat că un brand urban comun al Dunării poate aduce simultan beneficii sociale și economice, ajutând la rechilibrarea sistemului. Cunoștințele și practicile internaționale au fost implementate în condițiile locale ale oraselor studiate, favorizând o mai strânsă cooperare transfrontalieră cu comunitățile și părțile interesate din micro-regiunile din cele 7 țări dunărene. Proiectul a realizat o strategie comună de cooperare bazată pe o abordare particularizată a mediului urban, Promenada Culturală a Dunării fiind baza de stimulare a dezvoltării turismului și a industriilor culturale.