ro | en

DANUrB+

Danube Urban Brand: Construirea rezilienței regionale și locale prin valorificarea patrimoniului cultural al Dunării

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb_plus 

Beneficiar: INTERREG Danube Transnational Programme. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice- Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană

Perioada: 2020-2022

Șef de proiect (UAUIM): Angelica Stan

Lider de consorțiu: Balint Kadar (BME)

Echipa de proiect (UAUIM): Mihaela Hărmănescu, Sorin Manea, Marian Moiceanu, Maria Enache, Mihaela Negulescu, Claudiu Runceanu, Ioana Enache. 

Colaboratori: Ana Opriș, Cătălina Vărzaru, Florin Rădulescu, Ana Tatu, Adrian Constantin Ionita, Veronica Tănase

Studenții (UAUM): Andone Samuel, Cățoiu Mihnea, David Luiza, Deảk Gabriella, Dulf Ioana, Duță Ioana, Ignătescu Mihai, Ilie Melissa, Ion Florentin,  Mihalcea Violeta, Mîrzac Denisa, Nedelea  Daniel, Șimon  Isabel, Thomas Dyane, Tomescu Elena

Descriere pe scurt

Parteneriatul DANUrB+ este condus de Universitatea de Tehnologie și Economie din Budapesta (BME), care acționează ca lider de proiect și este format dintr-un consorțiu de 17 parteneri, între care și Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București.

DANUrB+ a avut ca scop favorizarea utilizării reziliente a patrimoniului cultural și a resurselor din regiunile periferice și de frontieră ale Dunării, în special cele ale orașelor aflate în declin/ contracție (shrinking). Proiectul a fost susținut de activitatea unui consorțiu internațional format din universități, centre cercetare, ONG-uri și municipalități ale orașelor, a identificat noi oportunități de atractivitate în localitățile aflate în contracție, descoperind și activând valori ne/sub/utilizate ale patrimoniului local. Acțiunile au fost orientate-  ca și in proiectul anterior - către  consolidarea identității culturale a Dunării,  a unui „brand al orașelor Dunării”  oferind oportunitatea unei mai bune monitorizări si dezvoltări a turismului local și regional.  Prin cercetarea de teren, întâlnirile cu actorii locali, evenimentele planificate în comunități, activitățile cu studenții, tabere, workshopuri, planuri de dezvoltare și de acțiune, diverse publicații, prin Atlasul DANUrB și filmul documentar, proiectul a condus la creșterea vizibilității patrimoniului cultural existent de-a lungul Dunării, și prin aceasta, la creșterea capacității părților interesate în cooperare la nivel local și interregional, creșterea potențialului de dezvoltare locală și a atractivității turistice regionale și internaționale.

Proiectul DANUrB+ are 4 piloni: Cercetare, Instrumente de Planificare, Educație și Acțiune. 

DANUrB+ adoptă o abordare integrată, multidisciplinară, inter-regională, în rețea, consorțiul mergând către actorii locali din orașe, care sunt parteneri strategici asociați în proiect,  incluzând valorile și proiectele locale în Platforma DANUrB, promovând rețeaua culturală a orașelor și regiunilor DANUrB prin film documentar, festivaluri, evenimente în comunități.