ro | en
Despre noiRezultateRezultate 2023

Rezultate 2023

Obiectiv în cadrul proiectului CULTADISER: ”Dezvoltarea capacităţii instituţionale a UAUIM pentru cercetare în arhitectură şi urbanism prin crearea unei culturi a diseminării rezultatelor” - CNFIS-FDI-2023-F-0462
Coordonator: Prof. dr. arh., habil. urb. Angelica STAN, director CSUD
Domeniul Strategic de Finanţare D6  – „Dezvoltarea capacităţii instituţionale pentru cercetare în universităţi”
Perioada de implementare: 1 mai – 30 noiembrie 2023

A 5.1 Crearea de parteneriate cu alte structuri similare (laboratoare, centre cercetare) din universități europene (GL Smart Research).

- Evaluarea lucrarilor studenților doctoranzi trimise pentru conferința școlilor doctorale DOCONF - „Facing Post-Socialist Urban Heritage” din 6-7 octombrie 2023. 

- Participarea prof.dr.arh. Angelica Stan ca membru al juriului și ”oponent” în sustinerea publica a tezei  doctorandului BME, arch.  Hlib Antypenko - 9 Oct 2023.

 A 5.2 Organizarea unui Seminar deschis si publicarea unui Ghid electronic de metode și instrumente interdisciplinare de predare – învățare pentru ciclul trei de studii, având ca scop mai buna racordare a practicilor pedagogice ale membrilor comunității scolilor doctorale la așteptările studenților și creșterea gradului de încredere profesor- doctorand (GL InterAct);

Seminarul s-a desfasurat online in perioada 1.07.2023- 30.07.2023 

A 5.3 Realizarea unui Proiect-pilot de testare a conexiunii dintre cercetarea doctorală teoretică și cea aplicată/ în situ, cu scopul creșterii bazei de date cu conținut digital/ video, de cunoaștere a fenomenului ”shrinking cities” în orașele dunărene din Romania (GL Dunărea);

A 5.4 Organizarea Taberei inter-generațională ”Research and Build” pentru studenți (licență/master/ doctorat) având ca scop întărirea echipelor de cercetare și de formare a unei atitudini responsabile, apte să înțeleagă problematicile actuale asociate tranziției verzi, fragilizării relației dintre natură, cultură și tehnologie, a conceptelor de “sustenabilitate”, “recycle-upcycle”, ”circularitate urbană” etc. (GL Dunărea);

A 5.5 Organizarea unui Club de dialog și schimb de bune practici (”PHD TALKS”) pentru ciclul 3 de studii în UAUIM, care se va reitera anual, într-un cadru non-formal, de dialog deschis pentru studenți doctoranzi, absolvenți și profesori, asupra modului de evoluție a cercetării și scrierii unei teze de doctorat, asupra metodelor și limbajului, asupra surselor și mijloacelor de informare și documentare (GL InterAct);

Shrinking cities (a)live – suită de interviuri cu actori locali din orașe dunărene - Proiect-pilot 

Biblioteca virtuala a LCDI

Ghidul metodic

Ghid metodic pentru ciclul trei de studii în arhitectură și urbanism

Ghid_LCDI.pdf